İnşaat işlerinde yapılan şeyler aslında doğaya uymaktır. Proje güzergahında kimi zaman kazı işleri, kimi zaman dolgu işleri, kimi zaman da sanat yapısı olarak adlandırdığımız  beton veya taş imalatlar yaparak güzergahın bir noktadan diğerine ulaşması için çalışılır.

Dolgu, güzergahın ayrılmaz bir parçasıdır. Dolgu yapma işlemi , baraj, yol, sulama kanalı , binaların temeli altında kalan saha dolgularında özel bir işlem ile oluşturulur.

Dolguya elverişli malzeme nedir? Dolguya elverişli malzeme , kil ihtiva eden, sıkıştırılabilir, sıkışma işlemine tabi tutulduğunda sıkışmış şeklini muhafaza eden, su geçirimsiz ve zamanla maruz kalacağa basınca karşılık  sıkışmış halini muhafaza eden malzemedir. Diğer bir deyiş ile, bir yol dolgusu yaptığımızda  üzerinden geçen trafik nedeniyle çöksün istenmez. Her dolguda kabul edilen çökme vardır. Bunu kabul edilebilir sınırda tutmak önemlidir.